СШ2 – Физика, 35. и 37.час: Бернулијева једначина – обрада; Примена Бернулијеве једначине - обрада

Предавач: Ина Лепар

СШ2 - физика