СШ2 – Физика, 35. и 37. час: Бернулијева једначина, примена Бернулијеве једначине - обрада

Предавач: Ина Лепар

СШ2 - физика