ОШ7 – Математика, 80. час: Конструкције неких правилних многоуглова (утврђивање)

Предавач: Александра Степановић Јаковљевић, Ненад Танасковић, Дијана Мандић, Далибор Теокаревић

ОШ7 - математика