ОШ7 – Математика, 83. час: Обим и површина правилног многоугла (утврђивање 2)

Предавач: Дијана Мандић, Далибор Теокаревић, Александра Степановић Јаковљевић, Ненад Танасковић

ОШ7 - математика