ОШ3 – Природа и друштво, 47. час: Научили смо о кретању тела и о дејству Земљине теже (утврђивање)

Професор: Андреа Поповић

ОШ3 - природа и друштво