СШ4 – Физичка хемија, 13. час: Хемијске и електрохемијске реакције. Проводници прве и друге врсте

Предавач: Иван Вукићевић

Хемија, неметали и графичарство – 4. разред