СШ4 – Физичка хемија, 9, 10, 11. и 12. час: Спектрохемијска анализа, спектроскоп, пламени фотомер, атомско апсорпциони….

Предавач: Гордана Зековић

Хемија, неметали и графичарство – 4. разред