СШ4 – Гараже, сервиси и паркиралишта: Сервиси, сервисне станице и аутобазе – контроле на техничком прегледу

Предавач: Дејан Милановић

Стручни предмети – Саобраћај