СШ2 – Механика: Кинематика материјалне тачке – кинематски дијаграми

Предавач: Зоран Јовановић

Стручни предмети – Саобраћај