СШ2 – Механика: Раванско кретање тела – одређивање брзине тачака

Предавач: Зоран Јовановић

Стручни предмети – Саобраћај