ОШ5 – Математика, 1. час: Скуп природних бројева N и скуп No - Основна својства операција у скупу No, обнављање

Име предавача: Мирјана Рашић Митић

ОШ5 - математика