ОШ5 – Математика, 7. час: Дељивост у скупу N₀ (обрада)

Име предавача: Јагода Ранчић

ОШ5 - математика