ОШ6 – Математика, 1. час: Упознавање ученика са програмом наставе и учења 6. разреду, об. градива усвојеног у 5. разреду

Име предавача: Божидар Р. Милановић

ОШ6 - математика