СШ1 – Физика, 5 час: Механичко кретање. Средња брзина. Тренутна брзина. Закон слагања брзина (обрада)

Име предавача: Милица Јовковић

СШ1 - физика