СШ1 – Физика, 16. час: Аналогија кинематичких величина којима се описују транслаторно и ротационо кретање

Предавач: Светлана Голубовић

СШ1 - физика