СШ1 – Физика, 6. час: Механичко кретање. Средња брзина. Тренутна брзина. Закон слагања брзина (утврђивање)

Име предавача: Милица Јовковић

СШ1 - физика