СШ1 – Хемија,10. час: Електронска конфигурација атома елемената, веза са Периодним системом елемената

Име предавача: Маријана Денчић

СШ1 - хемија