СШ1 – Хемија,12. час: Енергија јонизације, афинитет према електрону, електронегативност (обрада)

Име предавача: Радмила Стоиљковић

СШ1 - хемија