СШ1 – Хемија, 38. и 39. час: Количина супстанце, моларна маса и моларна запремина (обрада и утврђивање)

Предавач: Марија Весовић

СШ1 - хемија