СШ2 – Техничка физика, 2. час: Основна својства гасова - једначина стања идеалног гаса...

Име предавача: Драгица Ђукнић

Предавања за средње школе 2020/21