СШ2 – Биљна производња 1, 11. час: Посебно ратарство, морфологија пшенице

Име предавача: Радмил Црњаковић

Предавања за средње школе 2020/21