СШ3 – Хемија, 3. час: Модели молекула органских једињења. Општа упутства за рад у лабораторији

Предавач: Данијела Малинар

Предавања за средње школе 2020/21