ОШ6 – Физика, 12. час: Одређивање пређеног пута и времена при равномерном праволинијском кретању...

Име предавача: Гордана Хајдуковић - Јандрић

ОШ6 - физика