ОШ6 – Физика, 41. час: Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење. Појам средње вредности... (утврђивање)

Предавач: Ивана Кркић

ОШ6 - физика