ОШ6 – Физика, 34. час: Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерење дужине и времена), обрада

Предавач: Зоран Симовић

ОШ6 - физика