СШ3 – Конструкција и моделовање одеће, 22, 23. и 24. час: Основна конструкција женске пиџаме

Предавач: Мирослава Дедин

Текстилство и кожарство - 3. разред