СШ3 – Консгрукција и моделовање одеће, 41, 42. и 43. час: Конструкциона припрема мушке кошуље применом рачунара

Предавач: Лидија Шљапић

Текстилство и кожарство - 3. разред