СШ3 – Конструкција и моделовање одеће (смер: Техничар дизајна одеће), 5. час: Комплетирање и уклап. кројних делова ж. блузе

Предавачи: Ајла Чаровац, Мухљица Жупљанин

Текстилство и кожарство - 3. разред