СШ4 – Дизајн одеће: Дизајн дечије одеће

Предавач: Јелена Јеремић

Стручни предмети – Текстилство и кожарство