СШ1, СШ2 и СШ3 – Дизајн производа од коже: Дизајн одевних предмета

Предавач: Марија Величковић

Стручни предмети – Текстилство и кожарство