СШ2 – Технологија одеће: Технологија пеглања и параметри пеглања

Предавач: Љубица Петровић

Стручни предмети – Текстилство и кожарство