СШ4 – Технологија производа од коже, кожарски материјали: Техничар дизајна производа од коже – припрема за матурски испит

Предавач: Срећко Бједов

Стручни предмети – Текстилство и кожарство