СШ3 – Физика: Геометријска оптика, тотална унутрашња рефлексија, призма, планпаралелна плоча

Предавач: Јовица Милисављевић

Предавања за средње школе 2019/20