СШ1 – Физика: Закон одржања механичке енергије и закон одржања момента импулса

Предавач: Гордана Алексић

Предавања за средње школе 2019/20