OШ2 – Свет око нас: Типови насеља: село и град, занимања људи у граду и селу

Предавач: Душка Рајчић

ОШ 2. разред - свет око нас