СШ4 – Хемија, 5. час: Моносахариди (утврђивање градива)

Име предавача: Марина Влаховић

СШ4 - хемија