СШ4 – Хемија, 24. час: Утицај различитих фактора на активност ензима. Регулација активности ензима. Антитела - обрада

Предавач: Косана Павловић

СШ4 - хемија