СШ4 – Хемија,7. час: Моносахариди и олигосахариди (утврђивање)

Име предавача: Марина Влаховић

СШ4 - хемија