СШ4 – Хемија, 22. час: Ензими: подела, својства и механизам њиховог деловања - обрада

Предавач: Косана Павловић

СШ4 - хемија