СШ4 – Рачуноводство, 15. час: Евиденција расхода у трговини – појам, врсте, набавна вредност продате робе и трошкова мат.

Предавач: Слађана Живковић

Трговина, туризам, угоститељство – 4. разред