СШ4 – Рачуноводство, 18. час: Евиденција расхода у трговини - финансијски, остали и ванредни расходи

Предавач: Слађана Живковић

Трговина, туризам, угоститељство – 4. разред