СШ4 – Рачунарство, 17. час: Евиденција расхода у трговини - трошкови амортизације и нематеријалних услуга

Предавач: Слађана Живковић

Трговина, туризам, угоститељство – 4. разред