СШ4 – Рачуноводство, 17. час: Евиденција расхода у трговини – трошкови зарада и накнада зарада и трошкови производ. услуга

Предавач: Слађана Живковић

Трговина, туризам, угоститељство – 4. разред