СШ1 – Техничко цртање са машинским елементима: Елементи за нераздвојиву везу

Предавач: Дејан Милојковић

Стручни предмети – Хемија, неметали и графичарство