СШ3 – Фотографија и филм: Конструкција и типови фотографских апарата, 2. део

Предавачи: Немања Бокић и Никола Рудић

Стручни предмети – Хемија, неметали и графичарство