СШ3 – Технолошке операције: Механизам преноса масе и брзина дифузије

Предавач: Гордана Вујадиновић

Стручни предмети – Хемија, неметали и графичарство