СШ4 – Техничар за рециклажу – припрема за матурски испит

Предавачи: Весна Радовановић и Далибор Спасић

Стручни предмети – Хемија, неметали и графичарство