СШ3 – Декоративна дендрологија, 2. час: Фалимија Ginkgo aceae, врста Ginkgo biloba и фамилија Taxaceae, врста Taxus baccata

Предавач: Милка Глумац

Предавања за средње школе 2020/21