СШ1 – Здравствена нега 1, 3. час: Концепт безбедног радног места, лична заштита, прописи о заштити на раду

Име предавача: Веселинка Манојловић Станчић

Предавања за средње школе 2020/21