СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 7. час: Преузимање робе - појам, врсте, фазе

Име предавача: Милица Јоцковић

Предавања за средње школе 2020/21